Przypadek nie-przypadek


Krzysztof Kolberger, Przypadek nie-przypadek. Rozmowa między wierszami księdza Jana Twardowskiego,  rozmawia Aleksandra Iwanowska, Edycja Świętego Pawła, 2007.

Przypadek nie-przypadek to długa rozmowa, a właściwie monolog Kolbergera o życiu i śmierci, o chorobie i codziennych radościach, o ludziach i sprawach, które bolą i dotykają. Są tu chwile zadumy i milczenia i są słowa, nad którymi trzeba się zatrzymać i dużo miłości, wiary i nadziei. Dużo tu wspomnień i przemijania, a wszystko opatrzone ciepłym uśmiechem i spokojem, bijącym z każdego zdania. Aktor dzieli się z nami swoimi przemyśleniami stojąc na krawędzi - w oczekiwaniu na kolejną operację, która była też niewiadomą - mogła przynieść ze sobą kolejne miesiące życia, albo być jedną z ostatnich chwil.

(...) Zdecydował się na rozmowę, której na pewno w innych okolicznościach nie byłoby. Przy okazji pobytu w ulubionym Sopocie, w kilkunastogodzinnym niemal monologu wyrzucił z siebie to, co uznał za najważniejsze. Czynił to ze świadomością, że za dziesięć dni będzie poddany kolejnej operacji - konsekwencji postępującej choroby nowotworowej. w takiej sytuacji każde słowo nabiera nowego sensu, odkrywa drugie dno. wpisuje się w dramat oczekiwania na dzień, który zdecyduje o życiu (...) - pisze Aleksandra Iwanowska we wstępie.

Dużo tu mowy o przypadkach, które przypadkami nie są. Bo wszystko ma swój sens i cel, co nas spotyka, co przydarza nam się w życiu. Wszystko czemuś służy i z powodów nam nie do końca znanych - jest potrzebne - w ostatecznym rozrachunku zawsze wyrasta z tego dobro.
To piękna książka, nie tylko ze względu na piękne wydanie. Mądra, głęboka, dotykająca sensu i sedna. Mamy tu mnóstwo nastrojowych zdjęć i wiele wierszy księdza Jana Twardowskiego, które są Kolbergerowi bardzo bliskie i które często recytował (do książki dołączona jest płyta z wierszami czytanymi przez KK).


Komentarze